Äventyrspedagogik
Är ett spännande sätt att lära sig saker. Det är en pedagogisk metod som bygger på att aktivera många sinnen i inlärningen, man lär med hela kroppen. Det är en modell som utvecklats vid Luleå Universitet, läs mer om högskoleutbildningen på:

http://www.ltu.se/pol/aventyrspedagogik

KURS:

Kommer troligen i vår: kurs i Äventyrspedagogik för Yngre Barn

Kursen hålls vid Åkulla Friluftsgård,

MÅLGRUPP: Personal inom skola, förskola och fritidsverksamhet, från 5-12 år.

INNEHÅLL: Kursen ger en orientering om olika områden inom äventyrspedagogiken: kamratövningar och kamratbanor, samt äventyr i form av temaäventyr,info om Sagoäventyr, och äventyr för yngre barn: språk- och matteäventyr.

Kostnad för kursen 800:-,(lunch ingår inte i kursavgiften).

Vi kan även komma till er och ha en kurs i er närmiljö.
samt också bygga upp en äventyrsskog med färdiga äventyr och färdigt material. Kontakta oss för mer info!