Kurser
Vi ordnar fortbildning i Idrott&Hälsa.

Mycket aktuell är kursen I&H i Lgr-11.
Den lyfter fram de områden i nya kursplanen som betonas speciellt, såsom motorik, lek, dans, och rörelse till musik.

Vi kommer till er och ordnar en kurs speciellt för er
personal, samt ordnar öppna kurser för alla.

Vi ordnar även kurser i Äventyrspedagogik, se separat flik.